Raadhuis

Vanaf 1 januari 2022 is de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) in werking getreden. Dit heeft grote consequenties voor kleinere zorgaanbieders en onderaannemers in de zorg omdat zij verplicht worden om per 1 januari 2024 over interne toezichthouders te beschikken.
RAADHUIS kan u helpen om handen en voeten te geven aan deze wettelijke verplichting. Wij kunnen u ondersteunen bij de opzet van een toezichthoudend orgaan en kunnen toezichthouders aandragen om deze rol voor uw organisatie in te vullen. Wij beschikken over een groot bestand aan ervaren toezichthouders en gekwalificeerde mensen die deze rol kunnen vervullen.

Wij leveren een op elkaar afgestemd team van toezichthouders waarin naast ervaren toezichthouders ook ambitieuze minder ervaren toezichthouders een plaats kunnen krijgen die begeleid worden door de ervaren toezichthouders. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe toezichthouders in de zorg. In dit proces kunnen wij ook door u aangedragen kandidaten een plaats geven. Hiervoor maken wij op het terrein van opleidingen gebruik van het aanbod de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn). Ook voor leden van koepelorganisaties kunnen wij in samenwerking met hun koepel invulling geven aan de gewenste ondersteuning of invulling van het toezicht.

Wij ervaren in de zorgsector dat veel organisaties moeite hebben met de verplichting een toezichthoudend orgaan te moeten hebben. Niet alleen wordt soms de toegevoegde waarde ervan niet gezien maar is er ook moeite met de kosten die dit met zich meebrengt. Onze ervaring is dat toezichthouders een belangrijke impuls voor uw organisatie kunnen betekenen. Zowel op het gebied van kwaliteit als op commercieel gebied.
Graag raken wij met u in gesprek om ons aanbod nader toe te lichten. Doelstelling is om na een gedegen voorbereidingstraject te komen tot een adequate invulling van uw verplicht intern toezicht.

Raadhuis advies

Wij geven u advies op welke wijze invulling te geven aan de governance en het verplichte toezichthoudend orgaan binnen uw organisatie. Wij selecteren samen met u de voor uw onderneming passende toezichthouders.

RAADHUIS TOEZICHT

Het door ons samen met u samengestelde toezichthoudend orgaan, staan wij met raad en daad terzijde. Daardoor bent u er van verzekerd dat uw toezichthouders op een professionele wijze invulling geven aan hun toezichthoudende taak en dat uw onderneming steeds voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

RAADHUIS ONDERSTEUNING

Is uw toezichthoudend orgaan eenmaal geïnstalleerd, dan kan het voorkomen dat er op het gebied van het toezicht of een daaraan gelieerd terrein professionele ondersteuning nodig is. RAADHUIS kan u daarbij helpen door het aanbieden van een professional uit ons uitgebreide netwerk.

RAADHUIS wordt gevormd door adviseurs met een brede expertise in de gezondheidszorg.

Meer weten?

Lees verder en neem contact op met één van de onderstaande contactpersonen of stuur uw vraag naar info@raadhuis.org.


Wim Allaart 0643068806
Simon Jongepier 0653964998
Giljam Lokerse 0655853237
Henk Möhlmann 0622995097
Rob van Staveren 0610859458


RAADHUIS is gevestigd aan de Korhoenlaan 5, 3136 ST Vlaardingen.

RAADHUIS is een initiatief van:

Giljam Lokerse

Giljam is oud-vennoot en ex-voorzitter van de Health Care & Lifescience Industry Group van Deloitte. Na Deloitte is hij actief als interim bestuurder, toezichthouder en adviseur. Tijdens zijn loopbaan bij Deloitte, heeft hij leiding mogen geven aan de gezondheidszorg-groep in heel Europa. Vanuit deze voormalige positie beschikt Giljam over een breed (inter)nationaal netwerk van deskundigen. Giljam gelooft in netwerksamenwerking tussen verschillende disciplines en sectoren.

Andreas Reigersman

Andreas Reigersman is in directierollen werkzaam geweest bij o.a. Triodos Bank en Van Lanschot Kempen. Hij adviseert sinds 2012 in de gezondheidszorg en is bestuurder van een zorgvastgoed onderneming. Daarnaast is hij toezichthouder bij verschillende – ondernemende – maatschappelijke en zorgorganisaties, ook op het snijvlak van publiek-private samenwerking. De maatschappelijke relevantie van organisaties heeft zijn belangstelling.

Ronald Hoppel

Ronald is een creatieve, enthousiaste en kansgerichte ondernemer met een brede belangstelling en ervaring. Ronald heeft 10 jaar als organisatie adviseur, marketing strateeg en corporate strateeg voor ING gewerkt. De laatste 19 jaar helpt hij maatschappelijke organisaties met het beantwoorden van de vraag: “Waar zijn we goed in en wat zouden we daar nog meer mee kunnen doen?“. Daarnaast richt hij zich op ontwikkeling en financiering van maatschappelijk vastgoed.